TÁJÉKOZTATÁS…

…Vecsés Város településrendezési eszközei módosításának egyeztetési dokumentációja partnerségi egyeztetéséről

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet 29/A.§-ának és Vecsés város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Vecsés város Önkormányzata határozatai alapján elkészült a hatályos településrendezési eszközök részleges módosításának egyeztetési dokumentációja. A módosítások tulajdonosi kezdeményezések alapján merültek fel az elmúlt év során.

Az egyeztetési dokumentációt Vecsés város Önkormányzat honlapjáról tudják letölteni és megtekinteni a „Partnerségi egyeztetés” oldalon.

A településrendezési eszközök részleges módosításának egyeztetési dokumentációjával kapcsolatban 2019. február 27. napján, szerdán 16 órakor lakossági fórumot tartunk a városháza tanácstermében, melyre minden érdeklődött várunk.

A településrendezési eszközök tervezett módosításával kapcsolatos véleményüket, javaslataikat 2019. március 7. napjáig a foepitesz@vecses.hu e-mail címen és a Polgármesteri Hivatal Berényi Mária főépítész (2220 Vecsés, Szent István tér 1.) részére címzett levélben tehetik meg.

Szlahó Csaba polgármester megbízásából
Berényi Mária főépítész