Hatvan éve szentelték föl a plébániatemplomot

Az Andrássy-telepi római katolikus templom kalandos utat járt be a felszentelésig. Történetének felidézésére forrásként Gál István könyve és a történések idején megjelenő Vecsési Tájékoztató szolgált.

A templom alapját és tartófalainak már több mint a felét megépíttették 1949 nyarán, de sajnos az akkori anyagi és politikai tényezők miatt az építkezés 1957. május 30-áig leállt. 1951. április 16-án az Andrássy-telepi Lelkészséget önálló plébániai rangra emelte Péteri József, váci püspök Kovács Alajos plébános vezetése mellett. 1955 októberétől helyére Bognár Ferenc került.

1957 júniusától Ferenc plébános atya erős akarattal és a hívek támogatásával folytatta a templomépítést. A plébánia templomát 1958. december 14-én szentelték fel Szűz Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére. A település legnagyobb Istenházának plébánosa Bognár Ferenc volt 1987-ben bekövetkezett haláláig. Utolsó éveiben, amikor egészségi állapota már akadályozta szolgálata ellátásában, 1985 januárjától Miklós János helyettesként, majd 1986. szeptember 1-jétől 1989. augusztus 1-jéig plébánosként szolgált.

1989. augusztus 1-jétől Hefler Gábor a plébános 1991-ig. Rövid szolgálati ideje alatt történt a plébánia első átépítése, és elkészült a templomi padok fűtése is. Elhelyezése után egy éven át Kovács István nyugalmazott plébános atya lett a gyülekezet vezetője. Jozefowicz Mátyás plébániai kormányzó 1992-től 2005-ig a vezető, a plébánosi jogokat Szigetvári Imre atya gyakorolta.

1996-ban Keszthelyi Ferenc váci püspök atya felszentelte az Andrássy-telepi templom új orgonáját.

Az Erzsébet téri Szűz Mária Szíve plébániatemplomban 1999-ben a lengyel felmenőkkel rendelkező Jozefowicz Mátyás plébániai kormányzó vezetésével és lengyel hívő testvérek segítségével megépítették az Isteni Irgalmasság oltárát, amelynek mintájául az eredeti, 1934-ben Krakkóban elkészült Krisztus-kép szolgált. A Plébánia elnevezése innentől Irgalmas Jézus Plébánia. Az Erzsébet téri templom 2009-től kegytemplom, és Irgalmasság Ünnepén – a húsvétot követő vasárnapon – a vecsési hívek mellett az ország számos helységéből érkeznek zarándokok, hogy részesülhessenek a mennyei irgalom kiáradásában.

Mátyás atya 2005-ben a lengyel katolikus misszió tagja lett, helyette egy éven át Káposztássy Béla plébániai kormányzó látta el a hívek lelki gondozását. 2006-tól hosszabb időre megoldódni látszott a plébános kérdése Varga Péter plébános atya személyében.

2007. november 16-án ünnepélyesen megnyitották és megszentelték az Andrássy-telepi katolikus egyházközség Erzsébet téri Közösségi Házát. Az egyházközség saját erőből építette át a plébánián lévő szolgálati lakást, és felépült az új garázs is.

2013-ra az Erzsébet téri templom tetőzete kritikus állapotba került. A plébánia gyűjtésbe kezdett, támogatókat keresett, ami sikerrel járt. 2014 őszére elkészült az új tető.

2015. május 17-én köszönt el Varga Péter atya a híveitől, mert Németországban, az augsburgi magyar misszió vezetőjévé nevezték ki. Ezután is a plébánia önálló maradt, plébánosa dr. Huszka Mihály lett. 2016-ban Frics Zoltán állandó nős diakónust plébániavezetőnek – szerpapnak – nevezte ki a püspök atya dr. Huszka Mihály plébános mentor tevékenysége mellett.