A Vecsési Egészségügyi Szolgálat 2018-ban

A mögöttünk hagyott évben két jelentős esemény történt a Vecsési Egészségügyi Szolgálat (továbbiakban: VESZ) fejlesztése során: 2018. április hónapban megkezdődött a Dózsa György utcai rendelő helyén létesítendő Mentőállomás és Alapellátási Központ építése.

Ezenkívül jelentős pénz­össze-get nyertünk pályázaton eszközfejlesz-tésre, melynek felhasználása a 2019-2020-as években történik majd meg.

A Szakorvosi Rendelőintézetet a Vecsési Nagyközségi Tanács létesítette 1984-ben. Jelenleg a költségvetési szerv fenntartója és az alapítói jogok gyakorlója Vecsés Város Önkormányzatának képviselő-testülete. A VESZ 2010-től önálló költségvetési intézményként működik, melynek része a háziorvosi ügyelet, iskola-egészségügy, a védőnői szolgálat, a járóbeteg-szakorvosi és egynapos sebészeti ellátás, valamint a sportorvosi és foglalkozás-egészségügyi rendelés.

Minden szakterületünk a jobb és biztonságosabb ellátásra törekszik, ezt biztosítja, a VESZ MSZ EN ISO-9001:2015-ös minőségi tanúsítványa.

2017. november 1-jén elindult az új elektronikus egészségügyi szolgáltató tér (EESZT) és az e-recept bevezetése. 2018-ban ez folyamatosan fejlesztésre került, ezért fontos a beteg adatainak pontosítása és megfelelő dokumentálása. Szeretnénk felhívni betegeink figyelmét arra, hogy a Szakrendelő szolgáltatásait CSAK a földszinti betegfogadó részlegen – a betegirányító vagy kartonozó – történő bejelentkezés alapján vehetik igénybe, melyhez TAJ-kártya és személyi azonosító okmány szükséges, a szakrendeléseken NEM lehetséges bejelentkezni az ellátásra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogyha nincs megfelelő okmányuk a fentiek igazolására, a Kormányablaknál kérjenek megfelelő okmányt, illetve ha adataikban, lakcímükben változás történt, ott tudják módosítani ezeket. A betegek leleteit csak személyesen vehetik át: személyiségi- és adatközlési jogaik védelmében az Európai Unió GDPR adatközlési direktívája miatt. (Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete – 2016. április 27. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.)

Laboratóriumunk tulajdonképpen csak egy mintavételi helyiség – itt vizsgálatokat nem végzünk –, a levett vér és egyéb mintaanyagokat 9 órakor gépkocsival továbbszállítjuk a XVIII. kerületi szakrendelő laboratóriumába, ahol nagyrészt a vizsgálatokat végzik, illetve a speciális laboratóriumba továbbszállítják azokat a levett mintákat, melyek vizsgálatát nem tudják elvégezni. A kért vizsgálatok egy részéért térítést kell fizetni – ezért célszerűbb ezek levételét a XVIII. kerületi Szakrendelő laboratóriumában levetetni és ott kifizetni a térítési díjat. Arról a mintavétel előtt figyelmeztetjük a betegeket, hogy mely vizsgálatok nem végezhetők el térítésmentesen. Az elvégzendő vizsgálatok kérését számítógépre visszük és a XVIII. kerületi Szakrendelő Laboratóriumába továbbítjuk, az elvégzett vizsgálatok eredményét – egyelőre – internetes úton kapjuk meg, majd az EESZT továbbfejlesztése után közvetlenül a beküldő kérheti le a kért vizsgálatok eredményét.

Szakrendelőnk népszerűsége továbbra is nő – főleg a környező települések betegei körében – a tavalyi évhez képest 2018-ban 7,2%-kal nőtt (2017-es betegforgalmunk 132 000 fő volt, 2018-ban ez a szám 141 400). Nem nőtt viszont a NEAK finanszírozásunk (a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő – az Országos Egészségügyi Pénztár utódja – utalja számunkra a teljesítmény alapján a pénzügyi támogatást). Ennek ellenére is égetően szükség volt néhány halaszhatatlan eszköz beszerzése: 1 db szárítógép a mosodánkba, nőgyógyászati ultrahangfej, 1 gyerek és 1 felnőtt gonádvédőkötény a röntgen-diagnosztikára, 1 db számítógép, 4 db nyomtató, routercsere az Eötvös utcai rendelőbe, a Telepi úti háziorvosok számítógépes program cseréje és az ügyeleti autónkba egy orvosi oxigénpalack reduktorral.

Az Egynapos Sebészeti részlegünkben a megnövekedett forgalom ellenére is a folyamatos működés biztosított.

Folyamatos a honlapunkon történő előjegyzés! Néhány szakrendelésünkön a betegek kevésbé élnek ezzel a lehetőséggel, pedig ez a betegek kényelmét szolgálja. Előjegyzés a www.vecsesiszakrendelo.hu honlapunkon érhető el, melyet folyamatosan frissítünk. Itt követhetők a személyi változások az ellátó orvosok körében és a rendelési időkben bekövetkező változások is.

A városi nagyobb rendezvényeken a Szakrendelő munkatársai változatlanul várják a lakosságot a helyben elvégezhető lakossági szűrésekre: vércukor-, koleszterin- PSA-szint és vérnyomás, pulzus, testzsír mérésre.

A 2002-ben létrejött Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány célja a vecsési lakosság egészségügyi ellátásának javítása, ezért a közhasznú tevékenységét az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító egészségügyi és rehabilitációs tevékenység területen fejti ki. 2018-ban az alapítvány az Egynapos Sebészeten a NEAK által nem finanszírozott műtéteket támogatta.

A Vecsési Egészségügyért Közalapítvány továbbra is várja az alapítványi támogatásokat az alábbi bankszámlaszámra: PÁTRIA Takarék – 65100091-11251585

Várjuk adójuk 1%-nak felajánlását a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány számára. (Adószáma: 18695553-1-13)

Dr. Szarvas Tibor, intézményvezető