Közmeghallgatás

Megtartotta éves rendes közmeghallgatását Vecsés Város kép­viselő-testülete.

A november 29-i fórumon megjelent érdeklődőket Szlahó Csaba polgármester tájékoztatta a városi beruházásokról, továbbá az egészségügy, a helyi sportélet és a közbiztonság területén elért önkormányzati eredményekről.

Szlahó Csaba hangsúlyozta, az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a biztonság volt a jelszó a költségvetés megalkotásakor. A képviselő-testület arra törekedett, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása magas színvonalon történjen, emellett természetesen a beruházásokra is kiemelt figyelmet fordítottak.

Az elmúlt évtizedben gyakorlatilag a város valamennyi óvodája megújult, történtek bővítések és új óvodák is épültek. A városvezetés ezt a tendenciát szeretné folytatni, a következő években az iskolák felújítását fogják befejezni. Az általános iskolák energetikai korszerűsítése folyamatban van, ezek a munkálatok jövőre befejeződhetnek. A Grassalkovich Antal Általános Iskola tetőfelújítását a Magyar Kézilabda Szövetséggel közösen végzi a város. Erre 50 millió forint állami támogatás és 20 millió forint önrész áll rendelkezésre. A felújítás eredményeként modern, hőszigeteléssel ellátott tetőt kap az épület.

Az új bölcsőde műszaki átadása decemberben esedékes

Szlahó Csaba kiemelte az új bölcsőde beruházást, amely már a végéhez közeledik. Az új épületet hamarosan birtokba vehetik a családok és a bölcsődések. A beruházás uniós pályázat keretében valósul meg, az elnyert 335 millió forint támogatást az önkormányzat további 120 millió forinttal egészítette ki.

A DPMV Zrt. irányítástechnikai központjának építése 285 millió forintjába kerül a városnak. Az épület Vecsés tulajdona lesz, de a munkát a DPMV Zrt. rendelte meg és koordinálja.

A több száz éves Cifra csárda külső felújítása tavaly elkészült, idén pedig belülről is rendbe hozták az épületet.

Úthálózat és fásítási program

Jelentős összeget fordított a képviselő-testület a város úthálózatának felújítására, karbantartására. Önerőből 150 milliót, pályázati forrásból 90 milliót költöttek útfelújíátásra, aminek köszönhetően a település útjait – egy-két utca kivételével – szilárd burkolat borítja. A következő években a járdaépítésre szeretne nagyobb hangsúlyt fektetni a városvezetés.

A zöldfelületek gondozására, karbantartására 50 milliót áldozott a város, a leglátványosabb beruházás az Erzsébet tér parkosításával történt, amely a játszótérrel együtt 30 millió forintból újult meg. A lakosság körében oly népszerű fásítási program keretében 250 fát osztottak ki, összesen 3,5 millió forintot értékben.

Templomfelújítások

Állami támogatásból újult meg a vecsési evangélikus templom, az önkormányzat pedig vállalta, hogy megépíti a parkolót és az épülethez vezető járdát. Az Irgalmas Jézus Plébániatemplom felújítására 15 millió forint forrást biztosított a Váci Egyházmegye, az elnyert forrást az önkormányzat 5 millió forinttal egészíti ki. A rendelkezésre álló összegből a templom belső felújítását végzik el. A Jézus Szíve templom felújítására is pályázatot nyújtanak be az egyházmegyéhez, a felújítást az önkormányzat is támogatni fogja.

Egészségügyi és sport

Jól haladnak az új alapellátási központ és mentőállomás munkálatai. Az elmúlt évek egyik legfontosabb vecsési beruházására a kormánytól 400 millió forint támogatást kapott a város, és további 500 millió forintot a saját költségvetéséből biztosít. Az épület várhatóan 2019 első felében készül el.

Az Alapellátási Központ és Mentőállomás az egyik kiemelt beruházása a településnek

A vecsési szakrendelő működését 150 millió forinttal támogatja az önkormányzat, hogy az ellátás magas színvonalon működhessen. Fontos, hogy a vizsgálatokat jó minőségi orvosi eszközökkel végezzék, ezért az eszközök megújítására is jelentős összeget költ a város. Az Egészséges Budapest program keretében közel 300 millió forint támogatást nyert Vecsés, amelyet 15 millió forinttal kipótolva eszközbeszerzésre fordítanak. Többek között egy olyan modern mammográfiai berendezés vásárlására, amely még a kórházakban is ritkaságszámba megy. A polgármester beszélt a szociális intézmények fenntartásáról, kiemelve a központi konyha 70 millió forintból megvalósított felújítását.

Közbiztonság

A vecsési közbiztonság témakörét említve Szlahó Csaba elmondta, a rendőrség munkáját segíti a város, emellett támogatja a polgárőr egyesületet. A városi térfigyelő kamerahálózat megújítása lassan időszerűvé válik, hiszen már 15 éve működik.

Az agglomeráció többi településéhez hasonlóan Vecsésen is problémát jelent a megnövekedett gépjárműforgalom. A lakók nagyobb biztonsága érdekében több korlátozást is bevezetett már az önkormányzat, az iskoláknál például egyirányúsították a forgalmat. Szó volt a Telepi úti vasúti átjárót érintő megváltozott forgalmi rendről, illetve a Dózsa György útra tervezett kanyarodó sávról, melyet az önkormányzat saját költségvetéséből építene meg, hogy gyorsabb legyen a kanyarodás a Kinizsi utca felé.

A polgármesteri tájékoztató után a lakossági kérdések, hozzászólások következtek. Egy Major utcai lakó az ivóvízminőséggel kapcsolatban intézett kérdést a képviselő-testülethez, továbbá elpanaszolta, hogy az utcában több lakásban is gondot jelent csapadékos napokon a csatornából visszaszivárgó szennyvíz. A DPMV Zrt. vezetője válaszában elmondta, a csatornahálózatba illegálisan bevezetett esővíz okozhatja ezt a probléma. Az illegális bekötéseket a szolgáltató munkatársai ellenőrzik, szabálytalanság esetén pedig bírságolni fognak.

Többek között szóvá tették, a hideg idő beköszöntével általános probléma, hogy egyes ingatlantulajdonosok a környezetet károsító anyagokat égetnek otthonaikban. Ez nem csak rendkívül káros, hanem tilos is. A probléma kezelése a járási hivatal hatásköre, amennyiben ilyen jellegű levegőszennyezést tapasztalnak, akkor a Vecsési Járási Hivatalt értesítsék a 06-29/555-235 telefonszámon.

VA