Vecsésen tartotta munka-értekezletét a Monori Tankerületi Központ

A munkaértekezleten a járási családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok képviselői vettek részt

A Monori Tankerületi Központ novemberben esedékes igazgatói értekezletét a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskolában rendezte meg.

Dr. Hrutkáné Molnár Monika tankerületi igazgató, Mohainé Jakab Anikó jegyző és Szlahó Csaba polgármester

A kialakult gyakorlat szerint az intézményvezetői értekezletnek mindig más település és más intézmény a házigazdája. A szervezet 29 településen, 47 köznevelési intézmény – 32 általános iskola, 5 általános iskola és alapfokú művészeti iskola 3 gimnázium és 1 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) – fenntartói és működtetői feladatait látja el. Az értekezleten részt vett Szlahó Csaba, Vecsés város polgármestere; Mohainé Jakab Anikó, a település jegyzője; a Monori Tankerületi Központ vezetősége; a járási családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok képviselői; valamint a tankerület fenntartásában lévő valamennyi köznevelési intézmény vezetője. Dr. Hrutkáné Molnár Monika, a tankerületi igazgató asszony köszöntötte a város képviselőit és a megjelent vezetőket. Elmondta, hogy több szállal kötődik a településhez, hiszen pedagógus pályáját a jogelőd Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban kezdte, majd ezen a településen lett a tankerület vezetője. Kiemelte, hogy a tankerületek megalakulásakor és azóta is rendkívül jó kapcsolatot ápol és eredményes együttműködést tart fenn a város vezetőivel. A sikeres együttműködés eredményeként valósult meg a Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola energetikai korszerűsítése és több vizesblokkjának felújítása, valamint a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola energetikai korszerűsítése és új épületszárnnyal (4 tanterem és 2 csoportszoba) való bővítése. Ezt követően Szlahó Csaba polgármester úr köszöntötte a megjelenteket. Szintén kiemelte a tankerület és a polgármesteri hivatal közötti jó kapcsolatot és a hatékony együttműködést. Elmondta, hogy továbbra is a XXI. századi innovációs társadalom igényeinek megfelelő tanulási környezet biztosítására törekszik az önkormányzat az intézményekben. A köszöntők után kezdődött a munkaértekezlet, melyen a járási családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok képviselői tartottak tájékoztatást az intézményvezetőknek. A tankerület vezetői értekezletet tartottak az aktualitásokról, tanulságos esetekről, végül Horváthné Nedreu Klára a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola igazgatója bemutatta intézményét a jelenlévőknek.

VT-info